دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

 img_yw_news
یکشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۸

کارگاه آموزشی کنترل و مغایرت گیری کدینگ معادل سازی کد 2 به 5 در سالن همایش های رازی برگزار گردید.

کارگاه آموزشی  کنترل  و مغایرت گیری کدینگ معادل سازی کد 2 به 5 در سالن همایش های رازی  در روز یکشنبه مورخ 98/10/22 در سالن همایش های رازی برگزار گردید. ..

ادامه...
img_yw_news
یکشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۸

طی حکمی ریاست محترم دانشگاه سر کار خانم محبوبه رضایی را بعنوان «عضو کمیته کارشناسی خرید دارو و ملزوات مجموعه مدد ایران» منصوب نمود.

طی حکمی ریاست محترم دانشگاه سر کار خانم محبوبه رضایی را بعنوان «عضو کمیته کارشناسی خرید دارو و ملزوات مجموعه مدد ایران» منصوب نمود. ..

ادامه...
img_yw_news
یکشنبه ۱ دی ۱۳۹۸

کارگاه آموزشی دستورالعمل نحوه رسیدگی به اسناد مالی (2) مورخ 98/10/1 برگزار گردید.

کارگاه آموزشی دستورالعمل نحوه رسیدگی به اسناد مالی (2) در روز یکشنبه مورخ 98/10/01 در سالن طبقه هشتم کتابخانه مرکری دانشگاه تشکیل گردید. ..

ادامه...
img_yw_news
شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۸

طی حکمی معاون محترم توسعه جناب آقای مزدکی مدیر امور مالی را به عنوان عضو کمیته مدیریت منابع و مصارف دانشگاه منصوب نمود.

طی حکمی معاون محترم توسعه جناب آقای مزدکی مدیر امور مالی را به عنوان عضو کمیته مدیریت منابع و مصارف دانشگاه منصوب نمود. ..

ادامه...
img_yw_news
شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۸

جشن روز حسابدار در روز دوشنبه مورخ 98/09/18 در سالن همایش های رازی با حضور معاون محترم توسعه و همکاران حسابدار برگزار گردید.

مراسم جشن روز حسابدار در دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد.   ..

ادامه...
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • برگه پنجم
 • برگه پنجم
 • برگه ششم
 • برگه ششم
 • برگه هفتم
 • برگه هفتم
 • برگه هشتم
 • برگه هشتم