دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش اخبارپایگاه

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 84 | تعداد کل بازدید های مطالب: 21,484 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ -

کارگاه آموزشی تعیین و تکلیف کد 161001 ( اموال اسقاط شده در انبار اسقاط) و روش تکمیل شناسامه اموال با حضور امنای اموال و مسئولین انبار تشکیل گردید

کارگاه آموزشی تعیین و تکلیف کد 161001 ( اموال اسقاط شده در انبار اسقاط) و روش تکمیل شناسامه اموال با حضور امنای اموال و مسئولین انبار واحد های تابعه در روز سه شنبه مورخ 97/03/29 در سالن همایش های رازی تشکیل گردید.  

img_yw_news
شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷ -

نهمین جلسه مستند سازی اموال غیر منقول با حضور معاون محترم پشتیبانی و روسای محترم شبکه ها در سالن جلسات معاونت بهداشتی مورخ 97/03/20 برگزار گردید

نهمین جلسه مستند سازی اموال غیر منقول در مورخ97/03/2 با حضور معاون محترم بهداشتی و همکارانشان ، روسای محترم شبکه ها و مراکز و رابطین و همچنین نمایندگانی از دانشگاه در سالن جلسات معاونت بهداشتی راس ساعت 9 صبح لغایت 12 ظهر تشکیل شد .

img_yw_news
شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷ -

جلسه ای در خصوص آشنایی با وظایف و اختیارات مالی بیمارستانهای مستقل، با حضور معاون محترم توسعه و روسای امور مالی بیمارستانها در سالن جلسات ست

جلسه ای در خصوص آشنایی با وظایف و اختیارات مالی بیمارستانهای مستقل، با حضور معاون محترم توسعه و مدیر امور مالی و مدیر بودجه و پایش عملکرد و همچنین روسای امور مالی در سالن جلسات طبقه هفتم  ستاد مرکزی  روز چهارشنبه مورخ 97/03/23  برگزارگردید.  

img_yw_news
شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷ -

طی حکمی جناب آقای دکتر مبارکی آقای مجتبی اعظمی را بعنوان« سرپرست امورمالی دانشکده بهداشت »منصوب کرد.

طی حکمی جناب آقای دکتر مبارکی آقای مجتبی اعظمی را بعنوان« سرپرست امورمالی دانشکده بهداشت »منصوب کرد.

img_yw_news
شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

سومین جلسه نحوه رسیدگی به کنترل های داخلی واحدهای تابعه بت در سالن جلسات مدیریت مالی ستاد مرکزی برگزار گردید

سومین جلسه نحوه رسیدگی واحدهای تابعه با حضور معاون مدیر امور مالی سرکار خانم رضایی و روسای ادرات در سالن جلسات مدیریت مالی ستاد مرکزی  مورخ 97/02/29برگزار گردید.  

img_yw_news
چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

کارگاه آموزشی دستورالعمل اجرایی قانون مبارزه با پولشویی درروز چهارشنبه مورخ97/02/26 با حضور روسای امور مالی و نمایندگان پولشویی واحدهای تابعه

کارگاه آموزشی دستورالعمل اجرایی قانون مبارزه با پولشویی درروز چهارشنبه مورخ97/02/26 با حضور روسای امور مالی و نمایندگان پولشویی واحدهای تابعه برگزار گردید.

img_yw_news
سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

طی حکمی جناب آقای دکتر مبارکی سرکار خانم سوسن اکبر زاده را بعنوان «سرپرست امورمالی مرکز بین المللی همایش های رازی »دانشگاه منصوب کرد.

طی حکمی جناب آقای دکتر مبارکی سرکار خانم سوسن اکبر زاده را بعنوان «سرپرست امورمالی مرکز بین المللی همایش های رازی »دانشگاه منصوب کرد.

img_yw_news
دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

کارگاه آموزشی مهندسی ارزش با محوریت ارائه خدمات غذایی در تاریخ 97/02/24 در سالن همایش های رازی با حضور مدیران و مسئولین تغذیه برگزار گردید.

کارگاه آموزشی مهندسی ارزش با محوریت ارائه خدمات غذایی در تاریخ 97/02/24 در سالن همایش های رازی با حضور مدیران و مسئولین تغذیه برگزار گردید.

img_yw_news
یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

کارگاه آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات مالی جهت بیمارستانهای مستقل با حضور مدیران اجرایی و مدیران مالی بیمارستانها در روز یکشنبه مورخ 97/2/23

کارگاه آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات مالی جهت بیمارستانهای مستقل با حضور مدیران اجرایی و مدیران مالی بیمارستانها در روز یکشنبه مورخ 97/02/23 برگزار گردید.

img_yw_news
یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

هشتمین جلسه مستند سازی اموال غیر منقول در مورخ 97/02/16 در محل سالن جلسات مدیریت امور مالی دانشگاه برگزار گردید .

هشتمین جلسه مستند سازی اموال غیر منقول در مورخ 97/02/16 در محل سالن  جلسات مدیریت  امور مالی دانشگاه برگزار گردید .

img_yw_news
دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

کارگاه آموزشی تهیه و تنظیم صورت های مالی سال 96 واحدهای مستقل برگزار گردید.

کارگاه آموزشی تهیه و تنظیم صورت های مالی سال 96 واحدهای مستقل برگزار گردید.

img_yw_news
دوشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

کارگاه آموزشی نحوه تکمیل جداول اضافه کار بر مبنای الگوی پرداخت در سال 97 برگزار گردید.

کارگاه آموزشی نحوه تکمیل جداول اضافه کار بر مبنای الگوی پرداخت در سال 97 برگزار گردید.

img_yw_news
دوشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

قابل توجه کلیه همکاران گرامی

اطلاعیه نحوه درخواست اضافه کار

img_yw_news
یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۶ -

طی حکمی مدیر امور مالی سرکارخانم نسیم نصیر پور را «بعنوان نماینده مدیریت امور مالی در کمیته زنجیره تامین کالا و خدمات »منصوب نمود.

طی حکمی مدیر امور مالی سرکارخانم نسیم نصیر پور را «بعنوان نماینده مدیریت امور مالی در کمیته زنجیره تامین کالا و خدمات »واحدهای تابعه منصوب نمود.

img_yw_news
یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۶ -

طی حکمی مدیر امور مالی سرکارخانم هما دولتخواه را «بعنوان نماینده مدیریت امور مالی در کمیته زنجیره تامین کالا و خدمات » منصوب نمود.�

طی حکمی مدیر امور مالی سرکارخانم هما دولتخواه را «بعنوان نماینده مدیریت امور مالی در کمیته زنجیره تامین کالا و خدمات »واحدهای تابعه منصوب نمود.

img_yw_news
یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۶ -

طی حکمی مدیر امور مالی سرکارخانم فرشته صید افکن را «بعنوان نماینده مدیریت امور مالی در کمیته زنجیره تامین کالا و خدمات »منصوب نمود.

طی حکمی مدیر امور مالی سرکارخانم فرشته صید افکن را «بعنوان نماینده مدیریت امور مالی در کمیته زنجیره تامین کالا و خدمات »واحدهای تابعه منصوب نمود.

img_yw_news
یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۶ -

طی حکمی مدیر امور مالی جناب آقای روح الله حیدری را «بعنوان نماینده مدیریت امور مالی در کمیته زنجیره تامین کالا و خدمات » منصوب نمود.

طی حکمی مدیر امور مالی جناب آقای روح الله حیدری را «بعنوان نماینده مدیریت امور مالی در کمیته زنجیره تامین کالا و خدمات »واحدهای تابعه منصوب نمود.

img_yw_news
یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۶ -

طی حکمی مدیر امور مالی جناب آقای پرویز ساداتی را «بعنوان نماینده مدیریت امور مالی در کمیته زنجیره تامین کالا و خدمات » منصوب نمود.

طی حکمی مدیر امور مالی جناب آقای پرویز ساداتی را «بعنوان نماینده مدیریت امور مالی در کمیته زنجیره تامین کالا و خدمات »واحدهای تابعه منصوب نمود.

img_yw_news
یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۶ -

طی حکمی مدیر امور مالی جناب آقای کورش شهبازی را «بعنوان نماینده مدیریت امور مالی در کمیته زنجیره تامین کالا و خدمات »واحدهای تابعه منصوب نمو

طی حکمی مدیر امور مالی جناب آقای کورش شهبازی را «بعنوان نماینده مدیریت امور مالی در کمیته زنجیره تامین کالا و خدمات »واحدهای تابعه منصوب نمود.

img_yw_news
شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۶ -

کارگاه آموزشی انبارگردانی در روز یکشنبه مورخ 96/12/12 در سالن همایش های رازی باحضور کارشناسان مالی واحدهای تابعه برگزار گردید.

کارگاه آموزشی انبارگردانی  در روز شنبه مورخ 96/12/12 در سالن همایش های رازی باحضور کارشناسان مالی واحدهای تابعه برگزار گردید.

img_yw_news
دوشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۶ -

جلسه ای جهت بررسی موانع و مشکلات اجرایی شدن پرداخت مبتنی بر عملکرد در سالن جلسات مدیریت امور مالی برگزار گردید

 جلسه ای  در روز دوشنبه مورخ 9/12/96 جهت بررسی موانع و مشکلات اجرایی شدن پرداخت مبتنی بر عملکرد در سالن جلسات مدیریت امور مالی  با حضور  مدیر امور مالی و جناب آقای دکتر قنبری برگزار گردید.

img_yw_news
شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶ -

طی حکمی جناب آقای دکتر مبارکی آقای بهروز ماجانی را بعنوان« سرپرست امورمالی کلینیک ویژه مرکز آموزشی درمانی فیروز آبادی »منصوب کرد

طی حکمی جناب آقای دکتر مبارکی آقای بهروز ماجانی را بعنوان« سرپرست امورمالی کلینیک ویژه مرکز آموزشی درمانی فیروز آبادی »منصوب کرد

img_yw_news
دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ -

مدیریت امور مالی دانشگاه موفق به کسب تقدیر نامه سه ستاره جایزه ملی مدریت مالی گردید.

مدیریت امور مالی دانشگاه موفق به کسب تقدیر نامه سه ستاره جایزه ملی مدریت مالی گردید.  

img_yw_news
یکشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۶ -

بن غیر نقدی بازنشستگان و موظفین محترم دانشگاه، شش ماهه دوم سال جاری با حقوق بهمن ماه 96 واریز میگردد.

بن غیر نقدی بازنشستگان و موظفین محترم دانشگاه درشش ماهه دوم سال جاری با حقوق بهمن ماه 96 واریز خواهد شد.

img_yw_news
دوشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۶ -

مدیریت امور مالی دانشگاه موفق به کسب تقدیر نامه سه ستاره در هشتمین دوره جایزه ملی مدریت مالی گردید.

مدیریت امور مالی دانشگاه موفق به کسب تقدیر نامه سه ستاره در هشتمین دوره جایزه ملی مدریت مالی گردید. این لوح تقدیر نامه سه ستاره در تاریخ 96/11/30  در محل اجلاس سران به دانشگاه علوم پزشکی ایران اهدا خواهد شد.

صفحه 1 از 4    
اولین
قبلی
1