دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

اخبارپایگاه : برگزازی کارگاه آموزشی تهیه صورتهای مالی 1395 با حضور روسای مالی و کارشناسان دفترداری مراکز مستقل تابعه دانشگاه به مدت یک هفته برگزار گردید. برگزازی کارگاه آموزشی تهیه صورتهای مالی 1395 با حضور روسای مالی و کارشناسان دفترداری مراکز مستقل تابعه دانشگاه به مدت یک هفته برگزار گردید.

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۲۰ | 
کارگاه آموزشی تهیه صورتهای مالی سال 1395 با حضور روسای مالی و کارشناسان دفتر داری مراکز مستقل تابعه دانشگاه از تاریخ 96/02/12 لغایت96/02/20 به مدت یک هفته در سایت دانشکده پزشکی توسط اداره پایش بزگزار گردید. این کارگاه با هدف افزایش مندی روسا و کارکنان مالی تشکیل گردید

دفعات مشاهده: 344 بار   |   دفعات چاپ: 33 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اخبارپایگاه : تحویل یک دستگاه کامیون ایسوزو سیار دندانپزشکی از وزارت بهداشت و تحویل آن به معاونت بهداشتی جهت خدمات رسانی به شبکه شهریار داده شد.

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۸/۲۹ | 
ا توجه به ارائه خدمات رایگان به جامعه و مناطق محروم یک دستگاه خودروی ایسوزو ( کلینیک سیار دندانپزشکی) از طریق مدیریت امور ماالی( اداره حسابداری اموال و داراییهای ثابت) تحویل معاونت بهداشتی  جهت خدمات رسانی  به شبکه شهریار داده شد.
 

دفعات مشاهده: 15 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اخبارپایگاه : کارگاه آموزشی نحوه ثبت حسابداری در آمدها در سایت دانشکده پزشکی مورخ 96/08/22 برگزار گردید.

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۸/۲۷ | 
کارگاه آموزشی نرم افزار حسابداری و نحوه ثبت حسابداری درآمدها  توسط اداره درآمد در سایت دانشکده پزشکی با حضور کارشناسان مسئولین درآمد واحدهای تابعه دانشگاه در روز دوشنبه مورخ 96/08/22 برگزار گردید.

 

دفعات مشاهده: 48 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اخبارپایگاه : طی حکمی جناب آقای دکتر مبارکی سرکار خانم صدیقه معینی را بعنوان« سرپرست دبیرخانه امور مجامع مراکز تابعه دانشگاه» منصوب می شوید.

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۸/۲۳ | 
متن حکم بدین شرح است:


 

دفعات مشاهده: 54 بار   |   دفعات چاپ: 4 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اخبارپایگاه : طی حکمی جناب آقای دکتر مبارکی سرکار خانم فرشته نیکو رزم را بعنوان «سرپرست امورمالی معاونت آموزشی دانشگاه» منصوب کرد

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۸/۲۲ | 
متن حکم بدین شرح است: 

دفعات مشاهده: 80 بار   |   دفعات چاپ: 9 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اخبارپایگاه : طی حکمی جناب آقای دکتر مبارکی سرکار خانم معصومه عسگری را بعنوان «سرپرست امورمالی معاونت بین الملل دانشگاه »منصوب کرد.

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۸/۲۲ | 
متن حکم بدین شرح است :

دفعات مشاهده: 69 بار   |   دفعات چاپ: 7 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اخبارپایگاه : طی حکمی جناب آقای دکتر مبارکی سرکار خانم صدیقه هاشمی نسب را بعنوان «سرپرست امورمالی معاونت درمان »منصوب کرد

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۸/۲۲ | 
متن حکم بدین شرح است:


دفعات مشاهده: 70 بار   |   دفعات چاپ: 7 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اخبارپایگاه : طی حکمی جناب آقای دکتر مبارکی سرکار خانم فاطمه خمسه را بعنوان «سرپرست امورمالی مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی » منصوب کرد

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۸/۲۲ | 
متن حکم بدین شرح است:


دفعات مشاهده: 71 بار   |   دفعات چاپ: 9 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اخبارپایگاه : طی حکمی جناب آقای دکتر مبارکی سرکار خانم زهره رستمی را بعنوان «سرپرست امورمالی معاونت بهداشتی دانشگاه »منصوب کرد

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۸/۲۲ | 
متن حکم بدین شرح است:


دفعات مشاهده: 63 بار   |   دفعات چاپ: 5 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اخبارپایگاه : سومین جلسه هیات امنا در سالن جلسات دانشگاه علوم پزشکی ایران با حضور مشاور محترم وزیر و اعضای محترم هیات امنا در روز یکشنبه مورخ 96/08/21 برگزار گ

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۸/۲۱ | 
سومین جلسه هیات امنا امروز در سالن جلسات  دانشگاه علوم پزشکی ایران با حضور ریاست محترم دانشگاه و مشاور وزیز جناب آقای دکتر امین لو و همچنین اعضای محترم هیات امنا در روز یکشنبه مورخ 96/08/21 برگزار گردید. دراین جلسه گزارش حسابرسی توسط حسابرس مستقل قرائت گردید،و نتیجه گزارش اظهار نظر مقبول اعلام گردید.و در نهایت صورتهای مالی سال 95 توسط هیات امنا مورد تصویب قرار گرفت. در پایان جناب آقای مزدکی برای چهارسال آینده بعنوان مدیر مالی ابقاء گردید.
 

دفعات مشاهده: 66 بار   |   دفعات چاپ: 7 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اخبارپایگاه : سومین جلسه هیات امنا در سالن کتابخانه مرکزی با حضور مشاور محترم وزیر و اعضای محترم هیات امنا در روز یکشنبه مورخ 96/08/21 برگزار گردید.

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۸/۲۱ | 
سومین جلسه هیات امنا امروز در سالن جلسات کتابخانه مرکزی با حضور ریاست محترم دانشگاه و مشاور وزیز جناب آقای دکتر امین لو و همچنین اعضای محترم هیات امنا در روز یکشنبه مورخ 96/08/21 برگزار گردید. دراین جلسه گزارش حسابرسی توسط حسابرس مستقل قرائت گردید،و نتیجه گزارش اظهار نظر مقبول اعلام گردید.و در نهایت صورتهای مالی سال 95 توسط هیات امنا مورد تصویب قرار گرفت. در پایان جناب آقای مزدکی برای چهارسال آینده بعنوان مدیر مالی ابقاء گردید
 

دفعات مشاهده: 60 بار   |   دفعات چاپ: 7 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر