دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

آلبوم عکس : روز ملی حسابدار

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۲۵ | 
AWT IMAGE

دفعات مشاهده: 619 بار   |   دفعات چاپ: 47 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

آلبوم عکس : جلسه کمیته فنی مالی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۲۵ | 
AWT IMAGE

دفعات مشاهده: 629 بار   |   دفعات چاپ: 45 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

آلبوم عکس : مراسم جایزه ملی مدیر مالی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۲۵ | 
AWT IMAGE

دفعات مشاهده: 644 بار   |   دفعات چاپ: 68 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

آلبوم عکس : جلسه معاون توسعه با روسای امور مالی به منظور پایش عملکرد مالی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۲۳ | 
AWT IMAGE

دفعات مشاهده: 646 بار   |   دفعات چاپ: 44 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

آلبوم عکس : تجلیل از مدیران مالی دانشگاههای تهران

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۲۲ | 
AWT IMAGE

دفعات مشاهده: 703 بار   |   دفعات چاپ: 84 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

آلبوم عکس : جشنواره جایزه ملی مدیر مالی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۲۲ | 
AWT IMAGE

دفعات مشاهده: 691 بار   |   دفعات چاپ: 64 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

آلبوم عکس : عکس از مراسم روز حسابدار آذر ماه1395

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۲۲ | 
AWT IMAGE

دفعات مشاهده: 696 بار   |   دفعات چاپ: 58 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

آلبوم عکس : اولین جلسه امور مجمع

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۲۱ | 

AWT IMAGE


دفعات مشاهده: 672 بار   |   دفعات چاپ: 56 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

آلبوم عکس : گالری عکس

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۱۹ | 
AWT IMAGE

test

دفعات مشاهده: 779 بار   |   دفعات چاپ: 49 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

آلبوم عکس : گالری عکس

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۱۹ | 
AWT IMAGE

دفعات مشاهده: 735 بار   |   دفعات چاپ: 63 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر