دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

آلبوم عکس : روز ملی حسابدار

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۲۵ | 
AWT IMAGE

دفعات مشاهده: 318 بار   |   دفعات چاپ: 26 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

آلبوم عکس : جلسه کمیته فنی مالی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۲۵ | 
AWT IMAGE

دفعات مشاهده: 312 بار   |   دفعات چاپ: 23 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

آلبوم عکس : مراسم جایزه ملی مدیر مالی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۲۵ | 
AWT IMAGE

دفعات مشاهده: 337 بار   |   دفعات چاپ: 43 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

آلبوم عکس : جلسه معاون توسعه با روسای امور مالی به منظور پایش عملکرد مالی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۲۳ | 
AWT IMAGE

دفعات مشاهده: 348 بار   |   دفعات چاپ: 29 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

آلبوم عکس : تجلیل از مدیران مالی دانشگاههای تهران

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۲۲ | 
AWT IMAGE

دفعات مشاهده: 387 بار   |   دفعات چاپ: 54 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

آلبوم عکس : جشنواره جایزه ملی مدیر مالی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۲۲ | 
AWT IMAGE

دفعات مشاهده: 380 بار   |   دفعات چاپ: 39 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

آلبوم عکس : عکس از مراسم روز حسابدار آذر ماه1395

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۲۲ | 
AWT IMAGE

دفعات مشاهده: 391 بار   |   دفعات چاپ: 41 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

آلبوم عکس : اولین جلسه امور مجمع

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۲۱ | 

AWT IMAGE


دفعات مشاهده: 362 بار   |   دفعات چاپ: 26 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

آلبوم عکس : گالری عکس

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۱۹ | 
AWT IMAGE

test

دفعات مشاهده: 396 بار   |   دفعات چاپ: 29 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

آلبوم عکس : گالری عکس

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۱۹ | 
AWT IMAGE

دفعات مشاهده: 418 بار   |   دفعات چاپ: 38 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر