دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

آلبوم عکس : روز ملی حسابدار

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۲۵ | 
AWT IMAGE

دفعات مشاهده: 111 بار   |   دفعات چاپ: 6 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

آلبوم عکس : جلسه کمیته فنی مالی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۲۵ | 
AWT IMAGE

دفعات مشاهده: 108 بار   |   دفعات چاپ: 8 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

آلبوم عکس : مراسم جایزه ملی مدیر مالی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۲۵ | 
AWT IMAGE

دفعات مشاهده: 114 بار   |   دفعات چاپ: 11 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

آلبوم عکس : جلسه معاون توسعه با روسای امور مالی به منظور پایش عملکرد مالی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۲۳ | 
AWT IMAGE

دفعات مشاهده: 134 بار   |   دفعات چاپ: 7 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

آلبوم عکس : تجلیل از مدیران مالی دانشگاههای تهران

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۲۲ | 
AWT IMAGE

دفعات مشاهده: 155 بار   |   دفعات چاپ: 13 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

آلبوم عکس : جشنواره جایزه ملی مدیر مالی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۲۲ | 
AWT IMAGE

دفعات مشاهده: 159 بار   |   دفعات چاپ: 14 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

آلبوم عکس : عکس از مراسم روز حسابدار آذر ماه1395

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۲۲ | 
AWT IMAGE

دفعات مشاهده: 163 بار   |   دفعات چاپ: 12 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

آلبوم عکس : اولین جلسه امور مجمع

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۲۱ | 

AWT IMAGE


دفعات مشاهده: 156 بار   |   دفعات چاپ: 7 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

آلبوم عکس : گالری عکس

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۱۹ | 
AWT IMAGE

test

دفعات مشاهده: 186 بار   |   دفعات چاپ: 11 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

آلبوم عکس : گالری عکس

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۱۹ | 
AWT IMAGE

دفعات مشاهده: 194 بار   |   دفعات چاپ: 16 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر