دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

آلبوم عکس : روز ملی حسابدار

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۲۵ | 
AWT IMAGE

دفعات مشاهده: 1136 بار   |   دفعات چاپ: 92 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

آلبوم عکس : جلسه کمیته فنی مالی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۲۵ | 
AWT IMAGE

دفعات مشاهده: 1138 بار   |   دفعات چاپ: 90 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

آلبوم عکس : مراسم جایزه ملی مدیر مالی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۲۵ | 
AWT IMAGE

دفعات مشاهده: 1155 بار   |   دفعات چاپ: 107 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

آلبوم عکس : جلسه معاون توسعه با روسای امور مالی به منظور پایش عملکرد مالی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۲۳ | 
AWT IMAGE

دفعات مشاهده: 1155 بار   |   دفعات چاپ: 84 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

آلبوم عکس : تجلیل از مدیران مالی دانشگاههای تهران

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۲۲ | 
AWT IMAGE

دفعات مشاهده: 1205 بار   |   دفعات چاپ: 122 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

آلبوم عکس : جشنواره جایزه ملی مدیر مالی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۲۲ | 
AWT IMAGE

دفعات مشاهده: 1210 بار   |   دفعات چاپ: 106 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

آلبوم عکس : عکس از مراسم روز حسابدار آذر ماه1395

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۲۲ | 
AWT IMAGE

دفعات مشاهده: 1212 بار   |   دفعات چاپ: 99 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

آلبوم عکس : اولین جلسه امور مجمع

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۲۱ | 

AWT IMAGE


دفعات مشاهده: 1187 بار   |   دفعات چاپ: 101 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

آلبوم عکس : گالری عکس

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۱۹ | 
AWT IMAGE

test

دفعات مشاهده: 1419 بار   |   دفعات چاپ: 89 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

آلبوم عکس : گالری عکس

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۱۹ | 
AWT IMAGE

دفعات مشاهده: 1259 بار   |   دفعات چاپ: 101 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر