دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
img_yw_news
دوشنبه ۷ آبان ۱۳۹۷

کارگاه آموزشی اداره اعتبارات با عنوان آشنایی با موافقت نامه های اعتباری هزینه ای و تملک دارائی های سرمایه ای در روز یکشنبه مورخ 97/08/06 برگزار

کارگاه آموزشی اداره اعتبارات با عنوان آشنایی با موافقت نامه های اعتباری هزینه ای و تملک دارائی های سرمایه ای در روز یکشنبه مورخ 97/06/08 در سالن همایش های رازی برگزار گردید. ..

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۱ آبان ۱۳۹۷

کارگاه آموزشی برنامه جامع کنترل و پایش و نظارت بر عملیات مالی بیمارستانها در روز سه شنبه مورخ 97/08/01در سالن همایش رازی برگزار شد.

کارگاه آموزشی  برنامه جامع کنترل و پایش و نظارت  بر عملیات مالی بیمارستانها در روز سه شنبه مورخ 97/08/01 در سالن همایش رازی برگزار شد. ..

ادامه...
img_yw_news
یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

کارگاه آموزشی دستورالعمل رسیدگی به اسناد مالی روز چهارشنبه مورخ 97/06/21 در سالن همایش های رازی با حضور روسای مالی واحد های تابعه برگزار گردید.

کارگاه آموزشی دستورالعمل رسیدگی به اسناد مالی (1) در روز چهارشنبه  مورخ 97/06/21 در سالن همایش های رازی با حضور روسای مالی و کارشناسان اداره بررسی و نظارت ستاد و واحد های تابعه برگزار گردید. ..

ادامه...
img_yw_news
یکشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۷

طی حکمی جناب آقای دکتر مبارکی سرکار خانم ویلا حضرتی را بعنوان «سرپرست امورمالی معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه»منصوب نمود .

طی حکمی جناب آقای دکتر مبارکی سرکار خانم ویلا حضرتی را بعنوان «سرپرست امورمالی معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه»منصوب نمود. ..

ادامه...
img_yw_news
یکشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۷

طی حکمی جناب آقای دکتر مبارکی سرکار خانم صفیه گل بخش را بعنوان «سرپرست امورمالی معاونت درمان »دانشگاه منصوب نمود .

طی حکمی جناب آقای دکتر مبارکی سرکار خانم صفیه گل بخش را بعنوان «سرپرست امورمالی معاونت درمان »دانشگاه منصوب نمود . ..

ادامه...
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • برگه پنجم
 • برگه پنجم
 • برگه ششم
 • برگه ششم
 • برگه هفتم
 • برگه هفتم
 • برگه هشتم
 • برگه هشتم