دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE

img_yw_news
یکشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۶

کارگاه آموزشی یکپارچه سازی سیستم حقوق و دستمزد و سیستم حسابداری (نظام نوین مالی) روز یکشنبه مورخ 96/05/01 در سالن جلسات مدیریت امور مالی برگزار گ

به منظور اجرای برنامه عملیاتی دانشگاه برای یکپارچه ساری سیستم حقوق و دستمزد و سیستم حسابداری (نظام نوین مالی) روز یکشنبه مورخ 96/05/01 در سالن جلسات مدیریت امور مالی ستاد دانشگاه با حضور کارشناسان حقوق و دستمزد و کارشناسان دفترداری مراکز تابعه دانشگاه برگزار گردید. ..

ادامه...

img_yw_news
شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۶

جناب آقای علی نقی موسوی به عنوان «سرپرست امور مالی مرکز تحقیقات سوانح و مصدومیت» منصوب شد.

معاون محترم توسعه طی حکمی به پیشنهاد مدیر یت محترم امور مالی، جناب آقای علی نقی موسوی رابه عنوان «سرپرست امور مالی مرکز تحقیقات سوانح و مصدومیت» منصوب نمود. ..

ادامه...

img_yw_news
دوشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۶

تشکیل جلسه کمیته فنی مالی وزارت بهداشت با حضور اعضای کمیته کشوری در سالن مدیریت امور مالی دانشگاه علوم پزشکی ایران تشکیل گردید.

تشکیل جلسه کمیته فنی مالی وزارت بهداشت با حضور اعضای کمیته کشوری و جناب آقایان جعفری و جوانی معاونین محترم مرکز بودجه و پایش عملکرد وزارت بهداشت ودرمان آموزش پزشکی  مورخ 96/04/10  روز شنبه در سالن مدیریت امور مالی دانشگاه علوم پزشکی ایران تشکیل گردید. ..

ادامه...

img_yw_news
چهارشنبه ۷ تیر ۱۳۹۶

انتصاب آقای مزدکی مدیر محترم امور مالی دانشگاه به عنوان عضو « کمیته فنی و تخصصی امور مالی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور

طی حکمی از سوی دکتر صدر السادت معاون محترم توسعه منابع وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، آقای مزدکی مدیر محترم امور مالی دانشگاه به عنوان عضو « کمیته فنی و تخصصی امور مالی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی »  کشور منصوب گردید. ..

ادامه...

img_yw_news
دوشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۶

دکتر مبارکی معاون محترم توسعه سرکار خانم آتنا انوشه پوررا بعنوان « سرپرست امور مالی کلینیک ویژه بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) منصوب نمود.

طی حکمی جناب آقای دکتر مبارکی معاون محترم توسعه سرکار خانم آتنا انوشه پور را بعنوان « سرپرست امور مالی کلینیک ویژه بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص) منصوب نمود ..

ادامه...
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما

متن

متن

متن

متن