دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
img_yw_news
یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

کارگاه آموزشی دستورالعمل رسیدگی به اسناد مالی روز چهارشنبه مورخ 97/06/21 در سالن همایش های رازی با حضور روسای مالی واحد های تابعه برگزار گردید.

کارگاه آموزشی دستورالعمل رسیدگی به اسناد مالی (1) در روز چهارشنبه  مورخ 97/06/21 در سالن همایش های رازی با حضور روسای مالی و کارشناسان اداره بررسی و نظارت ستاد و واحد های تابعه برگزار گردید. ..

ادامه...
img_yw_news
یکشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۷

طی حکمی جناب آقای دکتر مبارکی سرکار خانم ویلا حضرتی را بعنوان «سرپرست امورمالی معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه»منصوب نمود .

طی حکمی جناب آقای دکتر مبارکی سرکار خانم ویلا حضرتی را بعنوان «سرپرست امورمالی معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه»منصوب نمود. ..

ادامه...
img_yw_news
یکشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۷

طی حکمی جناب آقای دکتر مبارکی سرکار خانم صفیه گل بخش را بعنوان «سرپرست امورمالی معاونت درمان »دانشگاه منصوب نمود .

طی حکمی جناب آقای دکتر مبارکی سرکار خانم صفیه گل بخش را بعنوان «سرپرست امورمالی معاونت درمان »دانشگاه منصوب نمود . ..

ادامه...
img_yw_news
یکشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۷

طی حکمی جناب آقای دکتر مبارکی سرکار خانم زهرا بانواکبری را بعنوان «سرپرست امورمالی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی »منصوب نمود .

طی حکمی جناب آقای دکتر مبارکی سرکار خانم زهرا بانواکبری را بعنوان «سرپرست امورمالی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی »منصوب نمود . ..

ادامه...
img_yw_news
یکشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۷

طی حکمی جناب آقای دکتر مبارکی سرکار خانم سارا هاشمی نسب را بعنوان «سرپرست امورمالی معاونت غذا و دارو »دانشگاه منصوب نمود .

طی حکمی جناب آقای دکتر مبارکی سرکار خانم سارا هاشمی نسب را بعنوان «سرپرست امورمالی معاونت غذا و دارو »دانشگاه منصوب نمود . ..

ادامه...
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • برگه پنجم
 • برگه پنجم
 • برگه ششم
 • برگه ششم
 • برگه هفتم
 • برگه هفتم
 • برگه هشتم
 • برگه هشتم